Velikosti pracovních rukavic dle EN420

 

Velikost rukavic Velikost ruky Obvod dlaně Délka dlaně Délka rukavice
6" 6 152 mm 160 mm 220
7" 7 178 mm 171 mm 230
8" 8 203 mm 182 mm 240
9" 9 229 mm 192 mm 250
10" 10 254 mm 204 mm 260
11" 11 279 mm 215 mm

270

 

Stáhněte a vytiskněte si naší pomůcku k určení správné velikosti: //www.probez.cz/upload/File/velikost_rukavic.pdf

 

 


Normalizované označování pracovních rukavic

  • Ochrana proti mechanickým rizikůmEN388 - Norma EN388 platí pro posuzování fyzikální a mechanické odolnosti proti oděru(úroveň ochrany 1-4), proříznutí(úroveň ochrany 1-5), roztržení(úroveň ochrany 1-4) a propíchnutí(úroveň ochrany 1-4) u všech typů ochranných pracovních rukavic. Tyto úrovně jsou pod vyobrazením normy napsány číselně na každé rukavici v pořadí zleva doprava.
  • Ochrana proti chladu - EN511 - Norma EN511 specifikuje požadavky a zkušební metody pro pracovní rukavice určené pro práci v chladném prostředí do teploty -30 °C, kdy chlad je přenášen prouděním nebo vedením. Chlad může být způsoben klimatickými podmínkami nebo může pocházet z průmyslové činnosti. Odolnost proti konvekčnímu chladu(úroveň ochrany 1-4), odolnost proti kontaktnímu chladu(úroveň ochrany 1-4).
  • Ochrana proti teplu a ohni - EN407 - Norma EN407 stanoví zkušební metody a všeobecné požadavky na funkčnost při vysokých teplotách a na označení pracovní rukavic určených k ochraně rukou před horkem nebo před ohněm. Platí pro všechny rukavice, které musí chránit ruce před horkem nebo před plameny vyskytujícími se v jedné nebo v několika z následujících forem: požár, kontaktní teplo, konvekční teplo, vyzařované teplo, malý rozstřik roztaveného kovu nebo velký rozstřik roztaveného kovu.
  • Ochrana pro svářeče - EN12477 - Požadavky a zkušební metody pro rukavice používané při ručním svařování kovů, řezání a podobných pracovních postupech. Svářečské rukavice se dělí do dvou skupin: rukavice typu B určené pro práce, kdy je třeba zachovat velkou zručnost a rukavice typu A pro ostatní svařovací postupy.
  • Ochrana proti mikrobiologickým nebezpečím a chemickým rizikům - EN374-1 - Norma EN374-1 udává požadavky na vlastnosti pracovní rukavic určených pro ochranu uživatelů proti chemikáliím a nebo mikroorganismům a definuje termíny, které mají být používány.
    - penetrace(pronikání) - difúze, nikoliv na molekulární úrovni, chemické látky nebo mikroorganismu přes póry, švy, mikroskopické otvory nebo jiné nedokonalosti, přítomné v materiálu ochranných pracovní rukavic.
    - permeace(prostupování) - proces, kterým difunduje chemická látka materiálem ochranných pracovní rukavic na molekulární úrovni. Určující je oblast využití, protože v závislosti od jednotlivých případů nesmí rukavice propouštět pouze vodu a vzduch ale musí být odolná i proti mikroorganismům, těsná na rozstřik málo koncentrovaných chemikálií, odolná proti chemickým látkám o nízké koncentraci, nebo ještě proti chemikáliím. Proto je důležité konzultovat doporučené oblasti použití.


VÝBĚR DLE:

Aktuality

archiv novinek

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook